pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

připomenutí: Frequency Hopping • princip FHSS : – efektu rozprostření se dosahuje přeskakováním • vysílač krátkou dobu vysílá na jednom (úzkém) frekvenčním kanálu, pak rychle přejde (přeskočí) na jiný kanál a zde pokračuje ve vysílání – posloupnost přeskoků je (pseudo)náhodná – příjemce jeho činnost napodobuje • v praxi: – FHSS používá např. technologie Bluetooth • přeskakuje se 1600x za 1 sekundu – kanály mají šířku 1 MHz – doba „setrvání“ na 1 kanálu: 625 μs • pro Bluetooth toto přeskakování současně plní roli přístupové metody – různé přenosy používají různé (pseudo)náhodné posloupnosti přeskoků • pravděpodobnost souběhu „v místě a čase“ je malá •a řeší se skrze zajištění spolehlivosti (pokud vůbec) – FHSS používaly také první verze standardů IEEE 802.11 (ještě bez přípony) • přeskakuje se 2,5x za 1 sekundu – kanály měly šířku 22 MHz – doba „setrvání“ na 1 kanálu: 400 ms • vyšší verze standardů 802.11 již techniku FHSS nepoužívají