pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

obecné vlastnosti frekvencí • obecně platí, že: – čím nižší je frekvence (kmitočet), tím • lépe proniká překážkami (např. zdí) • reálný dosah signálu je delší – čím vyšší je frekvence (kmitočet), tím • bývá k dispozici „více místa“ – větší šířka pásma • v podobě většího počtu (či větší šířky) frekvenčních kanálů – čím větší (širší) je frekvenční kanál • tím větší přenosové rychlosti lze dosáhnout – viz Shannonův teorém • max. přenosová rychlost je lineárně závislá na šířce pásma – frekvence v bezlicenčních pásmech mohou mít více (současných) uživatelů • ve smyslu: na stejných (blízkých, překrývajících se) frekvencích může probíhat více souběžných přenos, pomocí stejné WLAN technologie – frekvence v bezlicenčních pásmech jsou sdílené • ve smyslu: na stejných (blízkých, překrývajících se) frekvencích mohou fungovat/být používány i jiné technologie – například: mikrovlnné trouby, meteoradary, Bluetooth atd.