pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

vysílací a vyzářený výkon • vysílací výkon: – „to, co vystupuje ze zařízení …..“ • z jeho síťové karty/síťového rozhraní …. • představuje celkové množství energie, které vysílací zařízení generuje • vyzářený výkon: – „to, co je vyzářeno z antény …..“ – pozor: je to vztaženo ke konkrétnímu směru vyzařování • důležité: – omezení výkonu v generální licenci (všeob. oprávnění) se týká vyzářeného výkonu !!!! • nikoli vysílacího výkonu – podstata omezení: • vyzářený výkon nesmí v žádném směru překročit povolenou max. hodnotu – i kdyby se jednalo o sebevíce „úzký“ (úzce směrový) paprsek • jinými slovy: kritický je ten směr, ve kterém má anténa největší zisk