pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

druhy antén a jejich zisk • antény mohou mít různá provedení – mohou být parabolické, panelové, štěrbinové, prutové, YAGI atd. • každá anténa má svůj vyzařovací diagram – který popisuje, jak (v kterých směrech) anténa vyzařuje a s jakou intenzitou (ziskem) • podle způsobu vyzařování (a vyzařovacího diagramu) se antény dělí na: – všesměrové • vyzařují do všech směrů, ale jen v horizontální  rovině!! – typický zisk: 2 až 6 dBi, dosah max. 1 km – sektorové • vyzařují (v horiz. rovině) jen do určité výseče – obvykle s úhlem 30 až 120 stupňů – typický zisk 10 až 20 dBi, dosah max. jednotky km – směrové • vyzařují (v horizontální rovině) do úzké výseče – obvykle s úhlem 8 až 15 stupňů – typický zisk od 13 dBi výše, větší dosah