pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

odbočení: bodová anténa, e.i.r.p. • ideální bodová anténa: – byl by to bod, který vyzařuje do všech směrů stejně • „tu energii, kterou má k dispozici, vyzařuje do všech směrů se stejnou intenzitou …“ – ale takováto (ideální) bodová anténa v praxi neexistuje !!! • EIRP (e.i.r.p.) – Effective Isotropical Radiated Power – efektivní izotropický vyzářený výkon • představuje výkon, vyzařovaný (ideální) bodovou anténou do všech směrů – ale taková (bodová) anténa v praxi neexistuje • skutečná anténa: – není nikdy bodová • nevyzařuje do prostoru rovnoměrně, ale některým směrem více a jiným méně • „tu energii, kterou má k dispozici, vyzařuje nerovnoměrně ….“ – do některých směrů soustřeďuje více energie než do jiných – zisk antény: • kolikrát více vyzařuje v daném směru více, než izotropní anténa  • v praxi: – požadavek na maximální  výkon e.i.r.p. je požadavek na to, kolik smí (reálná) anténa vyzařovat v libovolném směru • jde hlavně o směr, ve kterém má anténa největší zisk (do kterého soustřeďuje nejvíce energie)