pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

další vývoj 10 Mbit/s Ethernetu • v USA je mnoho budov „hustě prokabelováno“ – jsou v nich nainstalované kabelové rozvody pro potřeby telefonie • jde o relativně kvalitní kroucenou dvoulinku, byť určenou pro (analogový) hlas • otázka: – proč pokládat nové (koaxiální) kabely, když je k dispozici dostatek (jiných) kabelů? • důsledek: – snaha využít kroucenou dvoulinku (tzv. twist) i pro Ethernet • zájem má hlavně firma AT&T (velký/monopolní telco operátor) • nejprve vznikl standard 1Base5 (IEEE 802.3e, 1987) – délka souvislého kabelového segmentu až 500 metrů, ale rychlost jen 1 Mbps!!! • jiná rychlost než u 10Base5/2 neumožňuje propojení pomocí opakovačů !!! • později vzniká standard 10Base-T (IEEE 802.3i, 1990) – rychlost již stejná jako u 10Base5/2 (10 Mbit/s) – max. délka souvislého kabelového segmentu jen 100 metrů • přípona T (místo 1) značí použití kroucené dvoulinky (Twist, twisted pair)