pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

další vývoj Ethernetu • změna přenosového média: – původně: jen koaxiální kabel – později také: • kroucená dvoulinka (twist) • optika (optická vlákna) • bezdrátový (rádiový) přenos – je již považován za samostatnou technologii, nikoli za Ethernet • převzala skupina IEEE 802.11 • neformálně: Wi-Fi • změna (nominální) rychlosti: – původně: 10 Mbit/s – později postupně: • rychlost 100 Mbit/s (Fast Ethernet) • rychlost 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet) • rychlost 10 Gbit/s (10G Ethernet) • rychlost 100 Gbit/s (100G Ethernet) • změna způsobu  fungování: – původně: Ethernet je poloduplexní • a potřebuje přístupovou metodu – později: Ethernet je plně duplexní • již nepotřebuje přístupovou metodu – 10G a 100G Ethernet již jen plně duplexní • změna dosahu: – původně: jen pro sítě LAN – později: i pro sítě MAN a WAN • dosah už není omezen (přístupovou metodou) – ale jen vlastnostmi kabeláže/přenosových cest • další změny: – řízení toku (flow control) – Ethernet pro poskytovatele (Carrier Eth.) – Ethernet pro metropolitní sítě (Metro E.) – napájení po Ethernetu (Power over Eth.) – ………