pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

řízení toku v Ethernetu (802.3x) • původní předpoklad: – Ethernet pracuje stylem "best effort" • nemá žádné mechanismy pro řízení toku – Ethernet je málo zatěžován • absence řízení toku nevadí • dnes: – přepínače jsou hodně zatížené – řízení toku na síťové či transportní vrstvě nestačí • není dostatečně efektivní – vzniká potřeba dodatečného zapracování mechanismů pro řízení toku • přímo do (plně duplexního) Ethernetu • princip fungování: – příliš zatížený přepínač pošle odesilateli dat speciální rámec PAUSE • parametr: n – říká, na kolik časových jednotek se má zdroj odmlčet – velikost časové jednotky: • doba přenosu 512 bitů pro 10-100 Mbit/s • doba přenosu 4096 bitů pro 1 Gbit/s – odesilatel pokračuje v odesílání: • až po vypršení n čas. jednotek, nebo • po příjmu rámce PAUSE 0 – rámec PAUSE může být poslán • jednomu konkrétnímu odesilateli • všem odesilatelům (broadcast) • na speciální multicastovou adresu 01-80-C2-00-00-01 – neprochází dál přes mosty/přepínače !!!!