pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

gigabitový Ethernet: 1000Base-T • původně vyvinut pro nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 – dnes se používá s kategorií 5e • která je vylepšením  kategorie 5 o větší  odolnost proti přeslechům (crosstalk), právě pro potřeby gigabitového Ethernetu • vhodnější je používat dvoulinku kategorie 6 – která je certifikována pro gigabitový Ethernet • pro kratší kabelové segmenty stačí kat. 5e, ale pro delší (do 100 m) je vhodná kat. 6 • způsob fungování 1000Base-T – využívá 4 páry kroucené dvoulinky současně, rozkládá do nich datový tok • používá kódování 8b/10b (efektivně se přenáší 1,25 Gbit/s) • pro znázornění jednotlivých bitů je využito 5 různých stavů přenášeného signálu – frekvence přenášeného signálu je 31,25 MHz (stejně jako u 100Base-TX !!!) • plně duplexní režim fungování 1000Base-T – 4 páry kroucené dvoulinky jsou využívány pro přenos oběma směry - současně !!! • pro srovnání: 10Base-T i 100Base-TX využívají 2páry, každý pro přenos jedním směrem