pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

důsledky plně duplexního Ethernetu • původní (poloduplexní) Ethernet vznikl jako technologie pro sítě LAN – pro propojování na krátké vzdálenosti (až stovky metrů) • hlavním omezením dosahu je přístupová metoda CSMA/CD a způsob jejího fungování – potřeba rozšíření kolize během přenosu nejkratšího linkového rámce • plně duplexní Ethernet – již nemá (nepotřebuje) přístupovou metodu • proto: odpadají striktní omezení, vyplývající z přístupové metody – zůstávají pouze omezení, vyplývající z reálných obvodových vlastností přenos. médií • jde hlavně o útlum, přímo úměrný délce • v praxi: tato omezení nemusí být tak striktní, • např. u jednovidových optických vláken lze „dosáhnout“ až na desítky kilometrů, pomocí jednoho souvislého (optického) segmentu – plně duplexní Ethernet může „dosáhnout“ na výrazně větší vzdálenosti, než Ethernet poloduplexní • (plně duplexní) Ethernet přestává být technologií jen pro sítě LAN – stává se technologií použitelnou i v sítích MAN a WAN  !!!! • pro páteřní sítě, pro překonání poslední míle apod.