pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

podmínky plně duplexního Ethernetu • aby Ethernet mohl fungovat plně duplexně, musí být: • použity jen přepínače/switch-e • přepojovací kapacita přepínače musí být dostatečná – nesmí být úzkým hrdlem • použita důsledná mikrosegmentace • žádný segment nesmí být sdílený, každý musí být vyhrazený – nesmí být použity žádné opakovače – každý segment musí být 2-bodový (Point-to-Point) • všechna síťová rozhraní musí fungovat v režimu plného duplexu • jak v přepínačích,  tak i v koncových uzlech – síťové karty se mohou mezi sebou dohodnout • pomocí mechanismů autodetekce/autonegotiation • přenosové médium (kabeláž) použitelné pro přenos oběma směry současně • například u 100 Base T4 to neplatí – ze 4 párů jsou 3 využívány pro přenos 1směrem