pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

plně duplexní Ethernet • připomenutí: – „původní“ Ethernet mohl být (a je) pouze poloduplexní • kvůli sdílenému médiu a sběrnicové topologii – s přechodem na nesdílené přenosové médium (kroucenou dvoulinka) a topologii „do hvězdy / do stromu“ se otevřela možnost pro plně duplexní fungování • pro přenos jsou k dispozici 2 páry kroucené dvoulinky – a každý může být využit pro samostatný přenos (v jiném směru) • tato možnost ale nemusí být využita !!! – Fast Ethernet (100 Mbit/s) ji standardně nevyužívá • současný přenos po obou párech interpretuje jako kolizi • princip plně duplexního Ethernetu – využívá možnosti (současného) přenosu v obou směrech – důsledky: • již nemůže docházet ke kolizím – díky možnosti současného přenosu v obou směrech • již nepotřebuje přístupovou metodu (CSMA/CD ani jinou) – díky tomu odpadají omezení na max. dosah (kolizní domény)