pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

mechanismy autodetekce • Ethernet má mechanismy, které umožňují automaticky detekovat (a„dohodnout se“) na parametrech komunikace (autonegotiation): – přenosové rychlosti: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s atd. • současně slouží i k detekci funkčnosti/přerušení linkového segmentu – polovičním/plném duplexu – řízení toku (flow control) • detekce rychlosti: – u 10 Mbit/s: NLP (Normal Link Pulse) • každé zařízení vysílá každých 16 milisekund puls odélce 100 nanosekund – přítomnost vypovídá o rychlosti 10 Mbit/s – absence představuje přerušení spoje – u 100 Mbit/s a vyšších: FLP (Fast Link Pulse) • dávka 17 až 33 NLP pulsů „na začátku“ – při zapojení kabelu – obsahuje  16-bitové slovo LCW • Link Code Word • které popisuje schopnosti koncového uzlu • použití: – u 10 a 100 Mbit/s Ethernetu dobrovolné – u 1 Gbit/s a vyšších povinné