pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

původní koncepce Ethernetu • Ethernet vznikl jako technologie pro lokální sítě (sítě LAN) – jako řešení pro vzájemné propojování pracovních stanic (PC) • na krátkou vzdálenost (stovky metrů), s malým přenosovým zpožděním – za účelem (plně transparentního) sdílení jejich zdrojů – jako řešení využívající sdíleného přenosového média • původní koncepce „šita na míru“ vlastnostem koaxiálního kabelu – konkrétní důsledek: potřebuje přístupovou metodu  (CSMA/CD) – jako řešení na principu přepojování paketů, fungující „bez garancí“ • přenáší data po blocích – konkrétně: po rámcích (Ethernetových rámcích) • funguje nespojovaně a nespolehlivě – negarantuje doručení dat (ani nezajišťuje spolehlivost) • funguje na principu best effort – se všemi daty nakládá stejně, nemá podporu QoS • není určen k fungování v reálném čase – negarantuje, že se konkrétní uzel „dostane ke slovu“ v konečném čase • že získá právo přístupu ke sdílenému médiu a právo odeslat svá data • toto „slibuje“ jen s určitou pravděpodobností (sice vysokou, ale ne 100%)