pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

jak funguje fyzická vrstva 100Base-TX? • přenáší data rychlostí 100 Mbit/s – místo každých 4 bitů vyšle 5 bitů (kódování 4B/5B) • vybírají se kombinace s co nejvíce 1 – důsledek: rychlost „narůstá“ na 125 Mbit/s • pro přenos jednotlivých bitů využívá techniku MLT-3 – Multi Level Transition 3 • signál, který přechází mezi 3 různými polohami ( +, 0, - ) „jako sinusovka“ – přenos bitu 1: „sinusovka se nechá běžet“ – přenos bitu 0: „sinusovka se zastaví“ • je to obdoba  fázové modulace – u které se nejlépe detekují změny – výhoda: • je to obdobné, jako kdyby se přenášela skutečná sinusovka o frekvenci ¼ ze 125 MHz = 31,25 MHz – (nestíněná) kroucená dvoulinka kategorie 5 je dimenzována do 100 MHz • 31,25 MHz „snese“ bez problémů – max. délka souvislého kabelu: 100 m • stejně jako u 10Base-T