pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

jak se dosáhlo zrychlení? • 10-násobného zrychlení se dosáhlo: – 10-násobným zkrácením bitového intervalu • z 0,1 μs na 0,01 μs – 10-násobným zkrácením nejkratšího možného odstupu mezi jednotlivými rámci • tzv. IFG (Inter Frame Gap) v délce 96 bitů: z 9,6 μs na 0,96 μs • beze změny zůstal: – formát linkového rámce a jeho velikost • minimální velikost rámce je stále 64 bytů/512 bitů • důsledek: – nejmenší linkový rámec se přenese za 1/10 času: 5,12 μs • slot time (časový slot) stále odpovídá 512 bitům, ale zkracuje se z 51,2 μs na 5,12 μs – to má zásadní dopady na velikost kolizní domény  a max. délky kabel. segmentů • za 5,12 μs signál „urazí“: – po kroucené dvoulince cca 205 metrů – po optickém vlákně cca 412 metrů