pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

Fast Ethernet vs. 100 VG AnyLAN • standardizační komise IEEE 802.3 dostala oba návrhy k posouzení – vybrala si návrh „beze změn“ • jeden z důvodů: – jméno Ethernet bylo původně chráněnou známkou Xerox-u, proto původní standardy IEEE nemluví o Ethernetu, ale o sítích „s přístupovou metodou CSMA/CD“ • změna přístupové metody by tak „zrušila“ vazbu na původní Ethernet • standard IEEE 802.3u byl schválen v červnu 1995 – je označovaný také jako Fast Ethernet či 100Base-X – osud návrhu verze „se změnami“ • byla pro něj vytvořena samostatná nová pracovní skupina – IEEE 802.12 • ta přijala řešení „se změnami“ jako standard IEEE 802.12 – v červnu 1995, a tedy ve stejné době jako Fast Ethernet • častější označení: 100 VG AnyLAN