pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

jak vznikal stomegabitový Ethernet? • snahy zrychlit desetimegabitový Ethernet (vytvořit tzv. Fast Ethernet) se ubíraly 2 různými cestami: • cesta „beze změn“ – snaha zachovat vše • včetně nedeterministické přístupové metody – metody CSMA/CD • včetně formátu rámců, adres atd. – a pouze 10x zrychlit přenos • zkrátit bitový interval na 1/10 – neboli: • nereflektovat změnu topologie apřechod od sdíleného kvyhrazenému médiu – tuto cestu prosazovalo průmyslové sdružení Fast Ethernet Alliance • sdružující největší firmy z oboru – např.  Intel, 3Com, SynOptics, Grand Junction,  ….. • cesta „se změnami“ – snaha změnit to, co se ukázalo jako překonané • zejména: nahradit  nedeterministickou přístupovou metodou CSMA/CD metodou řízenou (deterministickou) acentralizovanou – metodou Demand Priority – neboli: • reflektovat změnu topologie a využít vyhrazený charakter kabeláže – tuto cestu prosazovala hlavně firma Hewlett Packard • ke které se následně přidala i IBM – která v tom viděla možnou perspektivu (záchranu) i pro svůj Token Ring • proto také pozdější název „…. AnyLAN …“