pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

switched Ethernet • připomenutí: – rok 1990: je vydán standard 10Base-T • ale je stále využíván spíše sdíleným způsobem – v rámci velkých sdílených segmentů • potřeba  zvýšení propustnosti  se řeší rozdělením na menší segmenty a jejich propojením na síťové vrstvě, pomocí směrovačů • firma Kalpana (ze Silicon Valley), rok 1990: – přichází s nápadem zvýšit celkovou propust-nost pomocí „akcelerátoru“: efektivnějšího propojení ještě na linkové vrstvě • místo až na vrstvě síťové – pomocí zařízení, které se chová jako most • ale je optimalizované na výkon (propustnost) – nesmí se označovat jako most (bridge) !! • nesplňuje definici mostu (bridge) od IEEE • funguje na principu cut-through (nikoli store&forward) – proto: přepínač (switch)