pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

výhody topologie „do hvězdy“ • připomenutí: – sběrnicová topologie původního Ethernetu (10Base5 i 10Base2) potřebovala nějakou přístupovou metodu • kvůli sdílenému médiu: sběrnici z koaxiálního kabelu – proto Ethernet „dostal“ přístupovou metodu CSMA/CD • která předurčila jeho vlastnosti: nedeterminismus (neřízený charakter), neschopnost garantovat odezvu / reakci v reálném čase • důsledek změny topologie (ze sběrnice na „do hvězdy“) – fyzicky: už se nejedná o sdílené přenosové médium (kabel) • jednotlivé kabelové segmenty (z kroucené dvoulinky) jsou vyhrazené pro jednotlivé koncové uzly – proto: dala by se využít i jiná (centralizovaná adeterministická) přístupová metoda • rozbočovač by fungoval jako centrální arbitr, každý koncový uzel by žádal o právo vysílat „po svém kabelu“ – je možný plný duplex (současné vysílání oběma směry) • nedochází při něm ke kolizím / znehodnocení dat