pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

výhody topologie „do hvězdy“ • změna topologie (ze sběrnice na hvězdu) přináší zajímavé výhody – sběrnicová topologie: • když došlo k nějaké závadě na kabelovém segmentu (uvolnění konektoru apod.), vyřadilo to z provozu všechny uzly připojené k danému segmentu – detekovat závadu šlo s přesností na celý segment • jinak to vyžadovalo speciální přístroje – topologie „do hvězdy“ • segmenty jsou „jednouzlové“ – připojují vždy jen jeden (koncový) uzel • závada na jednom segmentu ovlivní připojení jen jednoho uzlu – nikoli „všech“ uzlů • detekovat závadu lze s přesností na celý segment – což zde znamená na konkrétní uzel !!!!