pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

IEEE a Ethernet • DIX si pro standardizaci Ethernetu vybral organizaci IEEE –  Institute of Electrical and Electronics Engineers • mezinárodní neziskovou profesní organizaci (z oblasti elektrotechniky a informatiky) – se sídlem v USA – jednou ze součástí IEEE je IEEE-SA (IEEE Standards Association), zabývajícíse standardizací • jde o standardizační orgán de facto (nikoli de jure) – tj. nemá žádný formální mandát a jeho standardy nejsou formálně závazné • jeho standardy jsou dodržovány dobrovolně, protože je to považováno za vhodné a potřebné • IEEE-SA má řadu projektů v oblasti standardizace, například: – IEEE 610: terminologický slovník Software Engineering – IEEE 754: aritmetika v plovoucí řádové čárce – IEEE 802: standardy sítí LAN a MAN – IEEE 1003: Unix compatibility programming standard - POSIX – IEEE 1284: paralelní rozhraní (dříve Centronics) – IEEE 1394: rozhraní FireWire – …………