pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

proč „ETHER“net? • 19. století, zjištění (J. C. Maxwell): elektromagnetické záření se šíří ve formě vln – i tam, kde „nic není“ (ve vakuu) !!! • fyzikové vyslovili domněnku: – i ve vakuu musí existovat „všeprostupující éter“ • jako pasivní prostředí, kterým se tyto vlny šíří • tuto domněnku si posléze zase vyvrátili – 1887, Michelson-Morleyův pokus: • dokázal, že éter nemůže existovat