pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

základní principy Ethernetu (cca 1973) • bude to přenosová technologie na principu přepojování paketů – inspirováno protokoly TCP/IP • které vznikaly prakticky souběžně – ve stejné době – bude fungovat nespojovaně a nespolehlivě • aby to bylo co nejjednodušší (vliv TCP/IP) – bude fungovat stylem best effort • nerozlišuje se druh přenášených dat, všem je měřeno stejně, žádná podpora QoS • bude se využívat všesměrového šíření signálu – inspirováno sítí ALOHAnet (na které se Robert Metcalfe podílel) – bude využito takové přenosové médium, které umožňuje všesměrové šíření • koaxiální kabel, který dokáže propojit více uzlů současně – přes odbočky na kabelu – řešení bude distribuované • bez centrálního prvku (řídícího prvku, centrální autority apod.) – budou se detekovat kolize • na rozdíl od ALOHAnet-u, díky možnostem drátového přenosového média – a následně „nějak“ řešit – s využitím prvku náhody • tj. nedeterministicky