pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

historie vzniku Ethernetu (cca 1973) • zrodil se ve středisku PARC (Palo Alto Research Center) firmy Xerox – kde mj. vznikly: • laserové tiskárny (1969) • optická myš (1981) • rozhraní GUI • princip WYSIWYG • pracovní stanice (Alto) – měly první WYSIWYG editor (BRAVO), první myš, GUI a rastrový displej – pracovaly s rychlostí 2,94 Mbps • odvozeno od rychlosti systémových hodin • co bylo úkolem? – propojit mezi sebou větší počet stanic Alto, umístěných v jednom objektu • bez nutnosti „rekonfigurovat“ síť a měnit její topologii při přidávání dalších stanic – to bylo novinkou: dříve nikdo neměl (v jednom objektu) více pracovních stanic !!! – propojit pracovní stanice Alto s rychlými laserovými tiskárnami • které Xerox ve středisku PARC také vyvíjel – laserové tiskárny byly pro Xerox  zdrojem velkých příjmů • které dokázaly financovat řadu dalších projektů (včetně budoucího Ethernetu)