pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

velikost kolizní domény: Ethernet 10 Mbit/s • koaxiální kabel: – přenos 1 bitu trvá 1/10 μs, za tu dobu signál „urazí“ cca 23 metrů (v koax. kabelu) • max. délka souvislého kabelového segmentu: 232 (bitů) x 23 m = cca 5336 m • v praxi: – max. délka všech kabelů  kabelu musí být podstatně kratší (např. jen 2500 m) • protože ke zpoždění dochází i na dalších prvcích, například: – drop kabel: 1 bit na 19.5 metru – transceiver: 4 bity – opakovač: 6 bitů („a něco“) • obvyklá pravidla pro „velikost“ kolizní domény (Ethernet 10 Mbit/s) – max. 2 opakovače mezi libovolnými 2 uzly – pravidlo 5-4-3 • max. 5 kabelových segmentů • max. 4 opakovače • max. 3 opakovače jsou „obydlené“