pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

kolize v kolizní doméně, jam signál • uzel, který detekuje kolizi, nesmí ihned přestat vysílat – ale musí odvysílat tzv. jam signál (4 až 6 bytů alternujících 0 a 1) • aby všechny uzly v kolizní doméně stihly korektně zaznamenat kolizi