pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

kolizní doména • kolizní doména – taková část ethernetové sítě, v rámci které se šíří kolize – možnosti: • jeden kabelový segment • více kabelových segmentů, propojených na fyzické vrstvě (pomocí opakovačů) – neboť: opakovače propouští kolize – kde kolizní doména „končí“? • „na konci kabelu“ (pokud není napojen na nějaký aktivní prvek) • na nejbližším přepínači, směrovači atd. – na aktivním prvku, který pracuje na linkové vrstvě či vyšší vrstvě • protože takovéto aktivní prvky již nešíří kolize !! • velikost kolizní domény – „taková, aby se kolize stihla rozšířit během časového slotu“ (512 bitů / 64 bytů) • během vysílání nejkratšího rámce – konkrétně: „délka“ kolizní domény je max. 232 bitů • aby se informace o kolizi stihla rozšířit během dalších 232 bitů (celkem 2x232=464 bitů) – a ještě zbylo 48 bitů na tzv. jam signál