pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

kolize, časový slot • přístupová metoda CSMA/CD pracuje s kolizemi – snaží se minimalizovat jejich počet (skrze CS) – ale nevylučuje jejich výskyt • kolize nejsou chybou, ale (běžným) „provozním stavem“ – ale musí se s nimi korektně nakládat • požadavky na kolize a jejich detekci: – ke kolizím by mělo docházet jen na začátku vysílání ethernetového rámce • řešení (dle standardu): – ke kolizi může dojít jen během vysílání prvních 512 bitů přenášeného rámce • poté už by ke kolizím nemělo docházet • po odvysílání 512 bitů již vysílající uzel má jistotu, že „získal přenosový kanál“ – velikost časového slotu (okénka kolize) je volena „tak, aby se signál stihl dostat tam a vrátit zpět“ • cca 2x doba šíření signálu po nejdelší cestě v tzv. kolizní doméně