pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

shrnutí problematiky rámců • v praxi se dnes používají dva druhy rámců – rámce Ethernet II • „pojmou“ až 1500 bytů užitečného nákladu (TCP/IP:    MTU=1500) – v praxi převažují • jsou implicitní volbou v prostředí MS Windows i ostatních OS – rámce IEEE 802.3+802.2, s rozšířením SNAP • „pojmou“ max. 1492 bytů užitečného nákladu (TCP/IP:    MTU=1492) – o 8 bytů méně • 3 byty tvoří hlavička LLC rámce, 5 bytů rozšíření SNAP