pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

LLC rámec IEEE 802.2 SNAP • (obecný) LLC rámec 802.2 má nepříjemný problém: – 1 byte nestačí pro specifikaci všech typů nákladu • fakticky je pro typ nákladu vyhrazena jen 1/4 všech možných hodnot  1 bytu (64) – 2 bity jsou vyhrazeny pro „lokální“ využití – srovnání: MAC rámce Ethernet II mají 2 byty pro typ nákladu (Ethertyp) – nejde použít pro protokol IP: není samostatný „SAP number“ pro protokol ARP • řešení: SNAP (SubNetwork Access Protocol) – rozšíření rámce 802.2 tak, aby mohl pracovat s Ethertypy (jako Ethernet II) • dokonce: umožňuje používat (vlastní) 2-bytové Ethertypy, rozlišené přes OUI – OUI specifikuje výrobce: význam položky typ • (OUI = 0) =>  jde o původní Ethertyp