pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

proč je Ethernet tak úspěšný? • je přímočarý a jednoduchý – v přímém souboji (cca 1980-1990) porazil jiné technologie • začínal ve stejné době, jako například Token Ring a Token Bus – prosadil se díky: • rozumnějšímu přístupu svých tvůrců – jeho specifikace se staly (otevřeným) standardem (od                       ) • i když zpočátku byl Ethernet „pod licencí“ achráněn copyrightem • větší jednoduchosti své přístupové metody (CSMA/CD) – je neřízená (nedeterministická) • nemusí ošetřovat řadu (málo častých) nestandardních situací • celkově se to ukazuje jako výrazná výhoda – je distribuovaná • nepotřebuje (nemá) žádný centrální prvek • nemá „central point of failure“ • intenzivnímu dalšímu vývoji – vyvíjel se směrem: • k vyšším rychlostem • 10 Mbit/s, 100 Mbit/s • 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 100 Gbit/s • k možnosti používat další přenosová média • koaxiální kabel, kroucená dvoulinka, optická vlákna, rádiový přenos • k dalším schopnostem • řízení toku, plný duplex, přepínaný Ethernet, Power over Ethernet, ….. • lepšímu marketingu – úspěchu „klíčového slova“ Ethernet • nízké ceně (i díky jednoduchosti)