pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

LLC rámec IEEE 802.2 • tento rámec je univerzální – není určen pouze pro Ethernet • tj. pro vkládání do MAC rámců IEEE 802.3 – ale je využíván i v jiných technologiích • jako je např. Token Ring, Token Bus apod. – proto: • umožňuje rozlišovat různé druhy přenosů – Type 1: nespojovaný nespolehlivý přenos – Type 2: spojovaný přenos – Type 3: spojovaný přenos s potvrzováním • struktura LLC rámce (802.2): – DSAP: Destination Service Access Point – SSAP: Source Service Access Point • „přechodový bod“, identifikuje entitu síťové vrstvy, která odesílá  data – tím je určen i typ těchto dat  (= obdoba Ethertypu) • jen 64 platných možností (tzv. SAP numbers), spravuje IEEE: 06 = IP – Control: • rozlišuje  druh přenosu (Type 1, Type 2, Type 3, ….)