pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

MAC rámec IEEE 802.3 • připomenutí: rámec Ethernet II – v položce typ je typ nákladu • tzv. Ethertyp • (MAC) rámec IEEE 802.3: – v položce typ je velikost (nákladové části) linkového rámce • která je vždy menší (nebo rovna) 1500 – přesněji: jde o velikost vloženého LLC rámce – připomenutí: jde pouze o MAC rámec • do kterého se vkládá ještě LLC rámec !!!! – a typ nákladu  je vyjádřen v LLC rámci • možnost rozlišení obou typů rámců: – pokud je obsah položky typ > 1500, jde o (linkový) rámec Ethernet II • a obsah položky typ představuje tzv. Ethertyp – pokud je obsah položky typ <= 1500, jde o (MAC) rámec IEEE 802.3          • a obsah položky typ je velikostí (nákladové části) rámce – tj. velikostí vloženého LLC rámce