pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

linkový rámec Ethernet II • linkové rámce Ethernetu mají jednoduchý obecný formát • různé druhy rámců se liší podle toho, jak obsazují položku typ • rámec Ethernet II: v položce typ je tzv. Ethertyp – neboli údaj o typu nákladu v těle rámce – například: • 080016 = IPv4 • 86DD16 = IPv6 • 080616 = ARP • ……..