pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

asynchronní Ethernet, preambule • Ethernet je asynchronní (správně: arytmický) – mezi jednotlivými rámci mohou být libovolně dlouhé prodlevy • mají ale určitou minimální velikost (IFG: Interframe Gap): v délce min. 96 bitů !! • důsledek: – synchronizace mezi příjemcem a odesilatelem se udržuje po (celou) dobu přenosu linkového rámce • díky redundanci v kódování Manchester (2 změny signálu na 1 bit, z toho 1 změna je časování) – mezi jednotlivými rámci (během IFG) se synchronizace může ztratit • ale na začátku rámce zase musí dojít k získání synchronizace – k tomu slouží tzv. preambule • posloupnost 64 bitů (8x8 bytů) – vysílaná před samotným linkovým rámcem • obvodům příjemce umožňuje  získat synchronizaci • rámce Ethernet: – preambuli tvoří  pravidelně se střídající 0 a 1:  01010101…….01010101 • 8 bytů v hodnotě: 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 • rámce IEEE 802.3: – střádání 0 a 1 je na konci preambule narušeno: 010101……….01010111