pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

linkové rámce Ethernetu • hlavní rozdíl mezi „větví“ DIX a „větví“ IEEE 802.3 se týká linkových rámců – „větev“ DIX používala vlastní typ rámce, dnes označovaný jako Ethernet II • a síťové pakety (např. IP pakety) vkládá přímo do tohoto rámce – „větev“ IEEE 802.3 rozdělila linkovou vrstvu (L2) na 2 podvrstvy (MAC a LLC) • pro každou podvrstvu má samostatný typ rámce (IEEE 802.3 a IEEE 802.2) • síťové pakety vkládá do rámce LLC – a ten vkládá do rámce MAC