pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

obecné řešení internetworking-u • to, co potřebujeme propojit, propojíme pomocí vhodné „krabičky“ – vše je pak o tom, jak ona „krabička“ funguje • na jaké vrstvě, podle jakých pravidel, jaké podporuje protokoly atd. – podle toho je také ona „krabička“ pojmenována