pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

dvojí význam internetworkingu • mám několik sítí (soustav) a řeším: – jak je propojit • cílem je: – překonat omezený dosah přenosových médií • typické pro jednotlivé segmenty/sítě – umožnit jejich vzájemnou koexistenci aspolupráci • typické pro vzájemné propojování větších sítí – například v rozsahu celého Internetu • mám jednu síť (soustavu) a řeším: – jak ji rozdělit na menší části – jak tyto části následně zase propojit • cílem je: – dosáhnout určitého efektu • optimalizace datových toků, zajištění přístupových práv, ochrana a obrana