pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

podrobněji k motivacím • nutnost ochrany a obrany – před neoprávněným přístupem zvnějšího prostředí • řeší se pomocí tzv. firewallů – obecně: firewall= řešení pro zabezpečení – před neoprávněnými a nežádoucími aktivitami vlastních (interních) uživatelů • řeší se „různě“ – před enormně velkým množstvím (jinak oprávněných) aktivit • jako jsou (D)DOS útoky – které mají za cíl zahltit síť • řeší se také „různě“ • potřeba zajistit fungování velké soustavy vzájemně propojených sítí – například v rozsahu celosvětového Internetu • jde hlavně o zvládnutí enormního objemu směrovacích informací • řeší se pomocí dekompozice – rozdělení na menší části, které se z hlediska směrování chovají autonomně • jako tzv. autonomní systémy – ale které jsou vzájemně propojeny