pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

parametry přepínačů •             wire speed, wire rate (jako substantivum/podstatné jméno) – je (nominální) rychlost, s jakou se přenáší data „po drátě“ (přenosové cestě) • fakticky jde o přenosovou rychlost • měří se v bitech za sekundu (a násobcích) •             forwarding speed – je rychlost, s jakou dochází k „cílenému předávání“ (forwardování) celých bloků • rámců, resp. paketů • měří se v paketech za sekundu (pps, packets per second) – pro (nejmenší možné) ethernetové rámce (64 B) při 100 Mbit/s je nutných cca 149 Kpps – pro (max. velké) ethernetové rámce (1518 B) při 100 Mbit/s je nutných cca 8 Kpps • přívlastek: neblokující (          non-blocking), též: fungující „at wire speed“ – označuje takové propojení/zpracování, které nezpomaluje (nezahazuje, neblokuje) • ani přenosy, probíhající rychlostí „wire speed“ • neblokující přepínač (           non-blocking switch) – je takový přepínač, který zvládá teoretickou maximální zátěž, kterou mohou generovat jeho porty (všechny současně) • který nemusí zahazovat, zpomalovat či jinak blokovat rámce, přenášené rychlostí „wire speed“ – podmínkou je dostatečná rychlost cíleného předávání (forwarding speed, v pps) • a podle konstrukce přepínače i dostatečná rychlost „uvnitř“ (backplane, ….), v bitech/s