pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

vyhrazená přenosová kapacita • o vyhrazené přenosové kapacitě lze hovořit v situaci, kdy došlo k tzv. mikrosegmentaci – rozdělení (segmentaci) na segmenty, které obsahují jen 1 uzel • tj. žádný segment již není sdílený – sdílený v tom smyslu, že by obsahovat 2 či více uzlů, které by sdílely kapacitu segmentu – každý uzel má celou přenosovou kapacitu „svého“ segmentu výhradně pro sebe • je pro něj vyhrazena a nemůže být sdílena s jinými uzly – jinak se přepínač stává úzkým hrdlem a brání plnému využití vyhrazené kapacity • podmínkou (využití vyhrazené kapacity) – je dostatečná „rychlost“ přepínače • musí stíhat přenášet (přepínat, přepojovat) všechny souběžné přenosy – aniž by se navzájem jakkoli ovlivňovaly (brzdily, či jinak zpomalovaly) • jeho „vnitřní“ (přepojovací)  kapacita musí být adekvátním násobkem kapacity, odpovídající rychlosti přenosu v rámci jednotlivých segmentů