pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

přínos segmentace • se zmenšováním segmentů roste šance na vícenásobné (současné) využití dostupné přenosové kapacity – uzel, který využívá (celou) dostupnou přenosovou kapacitu • např. u 10 Mbit/s Ethernetu přenáší data (nominální) rychlosti 10 Mbit/s – uzel, který nemůže využít dostupnou přenosovou kapacitu • jak/čím vzniká přínos? – přenosů (plnou rychlostí/s využitím celé přenosové kapacity) může probíhat více najednou (současně, paralelně)