pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

segmentace sítí • obecný postup: • chceme-li dosáhnout co nejvyšší propustnosti / co nejefektivněji využít dostupnou kapacitu – (menší počet) větších segmentů rozdělíme na (větší počet) co nejmenších segmentů • a propojíme je dostatečně výkonnými přepínači