pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

segmentace sítí • praktická otázka: – jak co nejefektivněji využít dostupnou přenosovou kapacitu? • tak, aby se jednotlivé přenosy navzájem co nejméně omezovaly? • připomenutí: – uzly, propojené na fyzické vrstvě (L1) společně sdílí celou dostupnou kapacitu • jde o tzv. sdílenou kapacitu – ve smyslu: lze ji využít jen 1x • princip segmentace – síť se rozdělí na segmenty, propojené na linkové vrstvě (L2) • cíl/důsledek: v ideálním případě lze dostupnou kapacitu využít Nx (kde N je počet segmentů) – příklad (pro N=2, resp. pro dva segmenty) • původní sdílená přenosová kapacita je rozdělena na dvě sdílené přenosové kapacity, které mohou být (v ideálním případě) využívány nezávisle na sobě (tj. 2x)