pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

fungování mostů a přepínačů • otázka: – kde a jak získá most/přepínač informace o svém okolí ? • o umístění jednotlivých uzlů v segmentech, které propojuje – aby mohl provádět filtrování i cílené předávání (forwarding) • možné odpovědi: – pomocí statického nastavení  • správce mu poskytne všechny potřebné informace – dynamicky • metodou zpětného učení – používají mosty a přepínače v Ethernetu – výhoda: • nemusí se nic konfigurovat a nastavovat •zařízení jsou skutečně plug&play – nevýhoda: • v síti nesmí být cykly •protože ty brání procesu zpětného učení • metodou source routing – používají mosty v Token Ring-u