pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

viditelnost propojovacích uzlů na L2 • otázka: – jak fungují propojovací uzly na L2 (přepínače a mosty) když je koncové uzly nevidí? • myslí si, že mají mezi sebou přímé spojení – a proto si jednotlivé rámce adresují aposílají přímo • ve skutečnosti: – mezi odesilatelem a příjemcem nemusí být přímé spojení • ale jen cesta, která vede přes jedenčivícemostů/přepínačů • odpověď: – mosty a přepínače zachytávají (přijímají) veškerý (linkový) provoz • všechny linkové rámce – bez ohledu na to, komu jsou adresovány • mostům či přepínačům ani nemohou být adresovány, protože koncové uzly je nevidí !!!! – jde o tzv. promiskuitní režim • který je výjimkou z normálního způsobu fungování síťových rozhraní • která standardně zachytávají jen to, co jim je explicitně adresováno (+ multicast-y a broadcast-y)