pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

propojování na linkové vrstvě (L2) • princip: – propojováním uzlů na fyzické vrstvě (pomocí opakovačů) vznikají segmenty  • segment je „celek“ na L1 – uzel je zvláštním případem segmentu – propojováním segmentů na úrovni linkové vrstvy (pomocí přepínačů nebo mostů) vznikají sítě • síť je „celek“ na L2 – z opačného pohledu • co je propojeno na linkové vrstvě (L2), se chová jako jedna síť • například: v TCP/IP mají všechny uzly takovéto sítě stejnou síťovou část své IP adresy