pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je internetworking • obecně: – vzájemné propojování celých sítí (nebo jejich dílčích částí: segmentů) • výsledkem je: internetwork – zkráceně: internet (s malým počátečním „i“) • jako obecná (jakákoli) soustava vzájemně propojených sítí • proč se to dělá? – motivace lze rozdělit do několika skupin • snaha překonat omezený dosah přenosového média (kabeláže) • snaha zvýšit dosah a využitelnost poskytovaných služeb – zvýšení počtu uživatelů služby (např. email), možnost využívání služeb „na dálku“, …. • potřeba optimalizovat datové toky – s rostoucí zátěží je nutné optimalizovat toky dat, aby nedocházelo k přetížení • potřeba řešit přístupová (a další) práva – je třeba zajistit, aby uživatelé mohli dělat právě (a pouze) to, na co mají mít právo • lze významně „pomoci“ vhodným rozdělením do jednotlivých sítí a jejich propojením • nutnost ochrany a obrany – je nutné zajistit ochranu proti neoprávněnému přístupu (z vnějšího prostředí) – je nutné zajistit obranu proti přetěžování (i záměrnému – v podobě (D)DOS útoků) • potřeba zajistit fungování velké soustavy vzájemně propojených sítí – například směrování v celém Internetu