pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

jak zajistit filtrování a cílené předávání? • filtrování a cílené předávání (forwarding) vyžaduje: – „porozumění“ přenášeným blokům • alespoň na úrovni adresy příjemce a odesilatele – informace o skutečné topologii sítě (okolí daného uzlu) • na úrovni znalosti o „umístění“ konkrétních uzlů • důsledek: – filtrování a cílené předávání lze zajistit (nejdříve) na linkové vrstvě (L2) • kde se již pracuje s linkovými rámci – a jsou tedy známy adresy odesilatele i příjemce • praktická realizace: – most (        bridge) • starší typ zařízení, fungující na L2 – optimalizovaný na filtrování – dnes se již (tolik) nepoužívá • typicky: – s menším počtem portů a segmentů, které propojuje • např. jen 2 porty – přepínač (        switch) • novější typ zařízení, fungující na L2 – optimalizovaný na cílené předávání (forwarding) • typicky: – s větším počtem portů a segmentů, které propojuje • např. 8 portů, 16 portů atd.